Sự kiện

Hội nghị Đại biểu Người lao động May An Nhơn thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 28/03/2018

Vào sáng ngày 24/03/2018 Công ty Cổ May An Nhơn đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội Nghị Đại biểu Người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo NBC có Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch công đoàn, P.TGĐ NBC, TGĐ May An Nhơn, các ông bà trong Ban lãnh đạo, Ban điều hành, trưởng phó các phòng ban, xí nghiệp và hơn 200 đại biểu người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị Người lao động 2018 đã được nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo hoạt động tài chính, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ An sinh xã hội năm và thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ; Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị NLĐ từ các cấp và các ý kiến, kiến nghị của NLĐ. Các báo cáo đã cho thấy trong năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, các Quy định, Quy chế và các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần ổn định thu nhập và đời sống người lao động.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị

Năm 2017 vừa qua, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May An Nhơn đạt được nhiều kết quả rất tích cực, khả quan; doanh thu trong năm đạt kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động ổn định. Công tác chăm lo cho người lao động được quan tâm, thực hiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông Phan Thanh Nhân báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 trước hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo

 

Các đại biểu tham gia trình bày các tham luận xoay quanh các vấn đề về an toàn lao động, thu nhập, công tác chăm lo cho người lao động. Bên cạnh đó cũng gửi đến hội nghị những đề xuất, giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh để góp phần vào sự phát triển của công ty.

Đại diện TCHC trình bày tham luận

Đây là hoạt động thường niên nhằm phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Đại diện Công đoàn Công ty trình bày tham luận

Đại diện Xí nghiệp 2 phát biểu tại hội nghị

 

May An Nhơn

 

Tin liên quan

(08/01/2020)
(21/05/2019)
(21/05/2019)
(11/03/2019)
(13/02/2019)
(24/01/2019)
(28/02/2018)
(31/01/2018)
(12/01/2018)
(02/12/2017)
(23/11/2017)
(22/08/2017)
(17/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(13/07/2017)
(11/07/2017)
(26/06/2017)
(19/06/2017)