Sự kiện

Tổng kết thi đua đợt II và phát động phong trào đợt III năm 2012.

Ngày đăng: 04/10/2012

Hòa chung khí thế thi đua lao động sản xuất . Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch thi đua đợt 3 năm 2012, quyết tâm đạt doanh thu 450usd/người/tháng để đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động, công ty ngày càng phát triển bền vững.


Đặt ra mục tiêu phấn đấu khắc phục tồn tại đơn vị bằng hành động cụ thể, chỉ đạo sát sao tổ chức sản xuất với phương châm:

“ĐOÀN KẾT – KỶ LUẬT – TRÍ TUỆ - SÁNG TẠO

Thành phần tham gia:  Toàn bộ CBCNV trong toàn Công ty.
 Mục đích yêu cầu: 
 I.  Mục đích
:
•    Nâng cao ý thức rèn luyện bản thân để phục vụ SX của cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ.
•    Xây dựng tập thể CBCNV có ý thức tổ chức kỷ luật cao.
•    Khuyến khích CBCNV vượt khó áp dụng tốt cải tiến cử gá lắp, cải tiến thao tác yên tâm phấn đấu hoàn thành sản lượng ngay từ đầu mã hàng.
•    Tạo bầu không khí sôi nổi giúp cho từng cá nhân có điều kiện rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cũng như chấp hành tốt nội qui Công ty, Xí nghiệp.
•    Xây dựng đơn vị là Doanh nghiệp chuyên nghiệp; phát triển bền vững; có văn hóa Doanh nghiệp.
II. Yêu cầu :
•    CBCNV có ý thức chấp hành tốt nội quy kỷ luật sử dụng triệt để hiệu quả cải tiến cử gá lắp, cải tiến thao tác nhằm phát huy tối đa sức mạnh tập thể - đạt kết quả tốt về năng suất lao động và chất lượng sản phẩm trong từng cá nhân đảm đương từng công đoạn.
•    Đạt kết quả tốt trong chất lượng công việc của nhân viên nghiệp vụ, và cán bộ quản lý trong việc thực hiện phục vụ triển khai và điều hành sản xuất.
•    Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, đảm bảo tốt nhất tiến độ giao hàng và không tăng ca.
•    Áp dụng triệt để hệ thống 5S (cải tiến chuyền LEAN); đảm bảo chất lượng và hiệu quả sản xuất.
•    Có ý thức cao trong việc bảo vệ tài sản tập thể XN, Công ty; Luôn có ý thức tiết kiệm (tiết kiệm sức người, sức của).
•    C. Nội dung thi đua: Tiêu chuẩn chung
•    -   Hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu giao.
•        Không có CN vi phạm nội quy – quy chế Cty và xí nghiệp.
•        Triệt để thực hiện các hệ thống trong tổ chức sản xuất (Chuyền LEAN; 5S….)
•        Đảm bảo an toàn PCCN và VSCN

Một số hình ảnh trong buổi lễ :

 

 

Theo Annhon
Tin liên quan

(08/01/2020)
(21/05/2019)
(21/05/2019)
(11/03/2019)
(13/02/2019)
(24/01/2019)
(28/03/2018)
(28/02/2018)
(31/01/2018)
(12/01/2018)
(02/12/2017)
(23/11/2017)
(22/08/2017)
(17/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(13/07/2017)
(11/07/2017)
(26/06/2017)