MAY AN NHƠN

Công Ty Cổ Phần May An Nhơn

Về chúng tôi

Công ty cổ phần

Công Ty Cổ Phần May An Nhơn

 Công ty Cổ phần May An Nhơn tiền thân là một xí nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần May Bình Định với qui mô chỉ hơn 300 lao động, trên diện tích 11.110 m2 đất, doanh thu gia công bình quân đạt khoảng 40.000 USD/tháng,  thu nhập bình quân đầu người khoảng 850.000 đồng/tháng. Nơi đây là một xí nghiệp đã từng được Công ty May Bình Định cho Công ty SepLus - là một Công ty Hàn Quốc thuê nhưng Công ty SepLus  đã không thực hiện tốt các chính sách và nghĩa vụ đối với người lao động, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tranh chấp lao động. Cho nên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Bình Định đã quyết định  thanh lý hợp đồng, đánh giá lại và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần may An Nhơn với sự đầu tư thêm nguồn lực của Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè. Trong giai đoạn này tình hình kinh tế toàn cầu khủng hoảng nhưng Tổng công ty Cp May Nhà Bè không chỉ vượt qua khó khăn thách thức mà còn tận dụng tốt thời cơ, nỗ lực tăng năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Một trong những dự án của NBC là xây dựng và phát triển Công ty CP May An Nhơn, với quy mô đầu tư giai đoạn I là 47 tỉ đồng gồm 3 xí nghiệp trên nền diện tích  gần 11.110m2 có sức chứa gần 1.500 lao động.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

Máy trải vải

Máy lập trình khổ lớn

Máy cắt tự động

Máy vẽ sơ đồ

Máy cắt rập

AN NHƠN GARMENT
Hotline

KH-TT-XNK

Hotline

Văn Thư