Sự kiện

Hội nghị người lao động năm 2013

Ngày đăng: 12/03/2013

Ngày 11/3/2013 vừa qua, Công Đoàn Công ty CP May An Nhơn tổ chức chương trình hội nghị Người lao động (NLD) năm 2013. Tham dự hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thanh - TGĐ Cty; Ông  Phan Thanh Nhân - phó TGĐ Cty; Bà Cao Thị Mỹ Chi  - Chủ tịch Công Đoàn;  Ban Giám Đốc XN, Trưởng phó các phòng ban, và 170 Công Nhân viên tiêu biểu  đại diện cho hơn 1100 lao động trong Cty.

Đoàn chủ tịch tham gia hội nghị người lao động năm 2013

Nội dung chính của hội nghị: Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2013 của các bộ phận; Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến, kiến nghị với các cấp quản lý; Bầu đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty.

Người lao động tham gia đóng góp ý kiến và kiến nghị đến Ban lãnh đạo

Sau khi lắng nghe và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người lao động về những gì đạt được và chưa đạt được, những vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh. Công Đoàn hứa sẽ phối hợp với các phòng ban có trách nhiệm khắc phục để đạt được mục tiêu giảm giờ làm, cải thiện ngày một tốt hơn, đời sống, vật chất cho NLĐ. Công đoàn phối hợp với cán bộ, lãnh đạo Công ty, vận động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, thưởng năng suất chất lượng, cá nhân LĐ giỏi, LĐ sáng tạo.  Qua đó NLĐ thật sự phấn khởi xem đây là chỗ dựa tinh thần và yên tâm công tác.

Theo An Nhơn

Tin liên quan

(08/01/2020)
(21/05/2019)
(21/05/2019)
(11/03/2019)
(13/02/2019)
(24/01/2019)
(28/03/2018)
(28/02/2018)
(31/01/2018)
(12/01/2018)
(02/12/2017)
(23/11/2017)
(22/08/2017)
(17/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(04/08/2017)
(13/07/2017)
(11/07/2017)
(26/06/2017)